Spuštění programu Word

Program se dá spustit několika způsoby, ale ukážeme si ten nejzákladnější. Klikneme na tlačítko START, myší najedeme na položku PROGRAMY a ze seznamu vybereme MICROSOFT WORD a kliknutím ho spustíme:

Spuątění programu Microsoft Word

Spouštění přes nabídku START a PROGRAMY má jedu velkou výhodu. V položce PROGRAMY najdeme všechny dostupné programy, které se nacházejí v počítači. Proto tam najdeme i programy, které nemají zástupce na hlavní ploše nebo na liště.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Píšeme jednoduchý text

Po spuštění programu se zobrozí následující pracovní obrazovka Wordu:

Jednoduchý text Microsoft Word

Základní rozvržení programu známe, a proto si napíšeme první text. Zároveň se tím naučíme psát velká a malá písmena v odstavcích textu. Zkuste opsat černý text v příkladu podle červených instrukcí:

Jednoduchý text Microsoft Word

Počítačová klávesnice se řídí českou normou. Jednoduše řečeno, kdo umí psát na stroji, umí psát ve Wordu. Každému doporučuji naučit se psát všemi deseti. V dnešních kancelářských zaměstnání ani není jiné východisko.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Pohybujeme se v programu Word

Nejjednodušší je pohyb pomocí myši. Stačí pohybovat pomocí myši s kurzorem a ten vkládat, kam potřebujeme. Pohybovat se v textu můžeme i pomocí čtveřice klávesových ąipek.

Užitečný pohyb v dokumentu je pomocí klávesy TAB. Jedná se o tabulátor. Pomoci tabulátoru odrazíme text dovnitř odstavce. Používá se na začátku psaní prvního odstavce:

Pohyb v programu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Oprava napsaného textu ve Wordu

Každému se stane, že udělá překlep a bude ho chtít opravit, nebo napíše text a rozhodne se v něm některá slova opravit. V opravách, úpravách, přepisování atd. je Word nenahraditelný pomocník. Všechno se s ním opravuje velice jednoduše a rychle. Už umíme umístnit kurzor, kam chceme. Naučíme se označit souvislý text a řekneme si, které klávesy se používají k editaci. A to je všechno, co potřebujeme znát k opravám napsaného textu:

Oprava napsaného textu v programu Microsoft Word

Při opravách jednotlivých písmenek ve slovech nepoužíváme označování. Stačí umístnit textový kurzor za písmeno, které chceme smazat, a stiskneme klávesu BACKSPACE:

Oprava napsaného textu v programu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Kopírování textu ve Wordu

Kopírování je množení textu. Kopírovaný text zůstane a k němu získáme stejnou kopii, kterou si můžeme kamkoliv umístnit.

Po označení můžeme začít kopírovat. Kopírovat pomocí klávesové zkratky CTRL + C nebo kliknutím na pravé tlačítko myši, kdy z nabídkového okna odkliknutím zvolíme příkaz KOPÍROVAT:

Kopírování textu v programu Microsoft Word

Aby se kopírovaný text zobrazil, musíme ho někam vložit. Kopírovaný text se dá vkládat i klávesovou zkratkou CTRL + V.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Vyjmutí textu ve Wordu

To, co je označené, zmizí, a proto ho můžeme přenést na nové místo.

Jakmile je text označený, můžeme se pustit do vyjmutí. Vyjmutí můžeme provést pomocí klávesové zkratky CTRL + X nebo kliknutím na pravé tlačítko myši, kdy z nabídkového okna odkliknutím pole Vyjmout:

Vyjmutí textu v programu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Uložení udělané práce ve Wordu

Každý text, který chceme uchovat, musíme uložit. Pokud text neuložíme, tak ho vypnutím programu ztratíme. Ztráta textu znamená, že ho musíme podruhé napsat, a to je práce navíc.

Myší rozklikneme položku SOUBOR a z nabídkového okna odklikneme poloľku ULOŽIT JAKO. V nabídkovém okně vyplníme kolonku NÁZEV SOUBORU a pak už jenom odklikneme tlačítko ULOŽIT:

Uloľení udělané práce v programu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Vytištění textu ve Wordu

Před tisknutím práce je rozumné se podívat v náhledu, jak bude vypadat. Náhled na stránku najdeme v nabídce SOUBOR. Pak už jenom z nabídkového okna vybereme příkaz NÁHLED:

Vytiątění textu v programu Microsoft Word

Když se nám dokument v náhledu líbí, můžeme se pustit do jeho vytištění:

Vytiątění textu v programu Microsoft Word

Tisk dokumentů ve Wordu je důležitý. Proto si téma tisku probereme pečlivěji v samostatné kapitole.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Odeslání textu e-mailem

Svoji práci můžeme odeslat přímo z Wordu a ani nemusíme otevírat program pro práci s e-mailem. Platí to v případě, kdy máme nainstalovaný program Outlook. Otevřeme nabídku SOUBOR a vybereme příkaz ODESLAT.

Pak už stačí jenom vybrat druh příjemce poąty:

1. PŘÍJEMCE POŠTY: naše práce vytvořena ve Wordu se uloží přímo do těla poštovní zprávy.
2. PŘÍJEMCE POŠTY JAKO PŘÍLOHA: naše práce se odešle jako soubor dopisu. Vytvoří se příloha dopisu a tělo dopisu je prázdné. Je to nejvhodnější forma odeslání.

A pak už stačí odkliknout tlačítko ODESLAT.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Zavření programu Word

Po uložení textu program ukončíme přes nabídku SOUBOR, ve které odklikneme nabídku KONEC:

Zavření programu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

Copyrights Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky Copyrights Fotis Fotopulos, 2009

Vąechna práva vyhrazena. ®ádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či roząiřovat jakýmkoliv způsobem, a» jiľ polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky