Spuštění programu Word 2007 a Word 2010

Program se dá spustit několika způsoby, ale ukážeme si ten nejzákladnější:

 1. Klikneme na symbol Windows.
 2. V otevřeném okně klikněte na příkaz Všechny pogramy.
 3. Najděte a kliknutím otevřte složku Microsoft Office.
 4. Najděte a kliknutím spustě program Microsovt Word 2010
Spuątění programu Microsoft Word 2010

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Píšeme jednoduchý text

Po spuštění programu se zobrozí následující pracovní obrazovka Wordu:

 1. V horní části obrazovky je pás karet ve kterých najdeme příkazy pro práci s Wordem.
 2. Bílá plocha simuluje list papíru - pracovní plocha. Je to místo do kterého se bude psát text.
 3. V levém horním rohu pracovní plochy bliká černá čára. To je textový kurzor. Textový kruzor označuje místo, do kterého se bude vkládat text, který napíšeme na klávesnici.
Jednoduchý text Microsoft Word

Základní rozvržení programu známe, a proto si napíšeme první text. Zároveň se tím naučíme psát velká a malá písmena v odstavcích textu. Zkuste opsat černý text v příkladu podle červených instrukcí:

Jednoduchý text Microsoft Word

Počítačová klávesnice se řídí českou normou. Jednoduše řečeno, kdo umí psát na stroji, umí psát ve Wordu. Každému doporučuji naučit se psát všemi deseti. V dnešních kancelářských zaměstnání ani není jiné východisko.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Pohybujeme se v programu Word

Nejjednodušší je pohyb pomocí myši. Stačí pohybovat pomocí myši s kurzorem a ten vkládat, kam potřebujeme. Pohybovat se v textu můžeme i pomocí čtveřice klávesových ąipek.

Užitečný pohyb v dokumentu je pomocí klávesy TAB. Jedná se o tabulátor. Pomoci tabulátoru odrazíme text dovnitř odstavce. Používá se na začátku psaní prvního odstavce:

Pohyb v programu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Oprava napsaného textu ve Wordu

Každému se stane, že udělá překlep a bude ho chtít opravit, nebo napíše text a rozhodne se v něm některá slova opravit. V opravách, úpravách, přepisování atd. je Word nenahraditelný pomocník. Všechno se s ním opravuje velice jednoduše a rychle. Už umíme umístnit kurzor, kam chceme. Naučíme se označit souvislý text a řekneme si, které klávesy se používají k editaci. A to je všechno, co potřebujeme znát k opravám napsaného textu.

Napiště si ve wordu následující větu:

označení textu v programu Microsoft Word

Kurzor umistníme kliknutím myši na konec věty. Kliknutí podržíme a myší potáhneme na začátek věty. Tím se nám věta označí (zamodrá se):

označení textu

S takto označeným textem je možné pracovat. Správně řečeno můžeme text formátovat. Stisknutím klávesy DELETE se třeba text smaže - to je jedna z mnoha možností kterou můžeme s textem dělat.

Pokud budeme chtít smazat jenom jedno písmenko, tak použijeme klávesu BACKSPACE. Princip jejího použití je takový, že za znak který chceme smazat umístníme textový kurzor a pak tuto klávesu stiskneme.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Kopírování textu ve Wordu

Kopírování je množení textu. Kopírovaný text zůstane a k němu získáme stejnou kopii, kterou si můžeme kamkoliv umístnit.

Po označení můžeme začít kopírovat. Kopírovat pomocí klávesové zkratky CTRL + C nebo kliknutím na pravé tlačítko myši, kdy z nabídkového okna odkliknutím zvolíme příkaz KOPÍROVAT.

Aby se kopírovaný text zobrazil, musíme ho někam vložit. Kopírovaný text se dá vkládat i klávesovou zkratkou CTRL + V.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Vyjmutí textu ve Wordu

To, co je označené, zmizí, a proto ho můžeme přenést na nové místo.

Jakmile je text označený, můžeme se pustit do vyjmutí. Vyjmutí můžeme provést pomocí klávesové zkratky CTRL + X.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Uložení udělané práce ve Wordu

Každý text, který chceme uchovat, musíme uložit. Pokud text neuložíme, tak ho vypnutím programu ztratíme. Ztráta textu znamená, že ho musíme podruhé napsat, a to je práce navíc.

 1. Klikneme na záložku Soubor.
 2. Zvolíme příkaz Uložit jako.
uložení textu v programu Microsoft Word

Pak se nám otevře okno Uložit jako ve kterém dáme souboru jméno a také zvolíme jeho uložení na disku:

 1. Souboru dáme název.
 2. Najdeme místo pro jeho uložení na disku.
 3. Kliknutím na tlačítko Uložit se soubor uloží a okno se zavře.

zložení souboru

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Vytištění textu ve Wordu

Při práci s textovým editorem Word se předpokládá, že se bude často používat tisknutí textů. Proto si teď ukážeme jak text vytiskout:

 1. Klikneme na záložku Soubor.
 2. Zvolíme nabídku Tisk.
 3. Prohlédneme si text v náhledu - tedy jak asi bude vypadat na vytištěném listu papíru.
 4. Klikneme na tlačítko Tisk.
Vytištění textu v programu Microsoft Word

Tisk dokumentů ve Wordu je důležitý. Proto si téma tisku probereme pečlivěji v samostatné kapitole.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Zavření programu Word

Jakmile máme textový soubor uložený, tak můžeme program Word zavřít:

 1. Klikneme na záložku Soubor.
 2. Zvolíme příkaz Konec. Tím se program Word ukončí a vrátime se do Windows.
Zavření programu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

Copyrights Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky Copyrights Fotis Fotopulos, 2011

Vąechna práva vyhrazena. ®ádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či roząiřovat jakýmkoliv způsobem, a» jiľ polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky