Oprava nepovedeného příkazu ve Wordu

Ať uděláme ve Wordu cokoliv, vždycko to můžeme vzít zpět. Třeba smažeme omylem jiný řádek. Díky Wordu nemusíme smazaný řádek znovu napsat, ale vrátíme se jednoduše před chybný krok.

K tomu slouží dvě zakulacené šipky zvýrazněné v červeném rámečku:

Oprava nepovedeného příkazu ve Wordu

První šipka vrací o krok zpět a ta druhá zase o krok dopředu.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Kontrola pravopisu ve Wordu

  1. Klikneme na kartu Revize.
  2. Oddíl Kontrola pravopisu.
Kontrola pravopisu příkazu ve Wordu

Kontrolu pravopisu spustíme kliknutím na ikonu ABC.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Automatická kontrola pravopisu

Word kontroluje pravopis už v průběhu psaní textu. Word zkontroluje každé slovo, které dopíšeme. Slovo, které nemá Word v databázi, poznáme podle toho, že ho červěně vlnkovitě podtrhne:

Automatická kontrola pravopisu ve Wordu

Pokud na takto podtržené slovo najedeme kurzorem myši a klikneme pravým tlačítkem, tak nám Word nabídne návrhy jak by slovo mohlo být správně. Pak stačí si z návrhu vybrat a potvrdit ho kliknutím myši.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Změna slova v celém dokumentu

Může se stát, že v textu používáme jedno slovo hodně často. A toto časté slovo po napsání celého dokumentu chceme nahradit slovem jiným. Díky Wordu nemusíme pracně procházet celý dokument a slovo od slova přepisovat, ale slova můžeme jednoduše nahradit:

  1. Klikněte na záložku Domů.
  2. Najděte oddíl Úpravy - je v levé části pásu karet.
  3. Klikněte na příkaz nahradit.
Změna slova ve Wordu

Tím se nám zobrazí okno Najít a nahradit. Do pole Najít zapíšeme slovo, které bude celé v dokumentu nahrazeno a do pole Nahradit čím napíšeme slovo, které ho bude nahrazovat:

nahrazení slova ve Wordu 2010


Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Psaní neobvyklých znaků ve Wordu

Může se stát, že v textu potřebujeme použít znak, který není na klávesnici. To se hodně často stává třeba u symbolů měn atd. Tyto symboly nalezneme:

  1. Klikneme na kartu Vložení.
  2. Najdeme oddíl Symboly - je v levé části pásu karet.
  3. Klikneme na ikonu Symbol.
Neobvyklé znaky ve Wordu

Tím se nám otevře okno Symbol ve kterém si vybereme symbol který potřebujeme:

symbol-word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky