Tabulátory ve Wordu

Tabulátory jsou něco jako široké mezery mezi slovy v řádku. Tyto mezery se vytvářejí pomocí klávesy TAB. Klávesou TAB se vytvoří v dokumentu zarážka, která způsobuje, že se při psaní text neposunuje. Psaní pomocí tabulátoru se podobá psaní do buněk v tabulce. Proto díky tabulátorům můžeme jednoduše v textu vytvářet úhledné sloupce jako v tabulce:

Tabulátory ve Microsoft Word

V ukázce jsme při psaní sloupců použili 2x stisknutí klávesy TAB. Bylo to kvůli větší vzdálenosti mezi sloupci, aby text byl pěkný a přehledný. Počet stisknutí klávesy TAB poznáme podle dvou šipek, které se zobrazí pomocí příkazu Zobrazit vše:

 1. Klikneme na kartu Domů.
 2. Vyhledáme oddíl Odstavec.
 3. Klikneme na ikonu Zobrazit vše.
zobrazit vše

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Číslované seznamy ve Wordu

Číslované seznamy jsou doprava odsazené odstavce označené číslicí nebo písmenem. Odsazené odstavce už známe z tématu Formátovaní odstavce. Číslované seznamy se jednoduše vytvářejí:

Číslované seznamy ve Microsoft Word

Úrovní seznamu může být více. Jenom přehlednost omezuje počet úrovní seznamu. Proto na toto zlaté pravidlo nezapomínejme. Word nabízí mnoho možností úprav seznamů, které najdeme následujícím způsobem:

Číslované seznamy ve Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Výčty ve Wordu

Co jsme si řekli o číslovaných seznamech to platí, i pro výčty. Jedinou odlišností výčtů od číslovaných seznamů je, že nejsou číslované. Výčty nemají číslici, ale symbol:

Výčty ve Microsoft Word

Při vytváření výčtů a seznamů můžeme využít i příkazových ikonek. Ty najdeme tímto způsobem:

 1. Klikneme na kartu Domů.
 2. Vyhledáme oddíl Odstavec - v jeho horní části jsou ikonky pro odrážky a číslování.

odrážky a číslování

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Úvodní ozdobné písmo

Úvodní ozdobné písmo se jmenuje INICIÁLA. Iniciála je odlišná od ostatních písmen v odstavci svoji velikostí a v dokumentu ji vytvoříme následujícím způsobem:

 1. Klikneme na záložku Vložení:
 2. Vyhledáme oddíl Text (nachází ce v pravé části pásu karet).
 3. Kliknutím na černou šipku u ikony Iniciála si rozbalíme nabídku možností.
Iniciála Úvodní ozdobné písmo Microsoft Word

Na výběr máme ze tří druhů iniciály, které v textu mají následující podobu:

Iniciála Úvodní ozdobné písmo Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se WorduText ve více sloupcích

Text ve více sloupcích si můžeme představit jako odstavec, který je rozdělený na několik částí. Text ve sloupcích najdeme nejčastěji v novinách. V následující ukázce si ukážeme jak sloupce vytvořit:

 1. Klikneme na kartu Rozložení stránky.
 2. V oddíle Vzhled si rozbalíme nabídku ikony Sloupce.
Text ve více sloupcích ve Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Ohraničení textu ve Wordu

Slovo, text, odstavec i celou stránku můžeme orámovat rámem stejně jako obraz. Při tvoření rámu si nejdříme označíme, co chceme orámovat, a pak postupujeme podle následujícího návodu:

 1. Klikneme na kartu domů.
 2. V oddíle Odstavec vyhledáme ikonu Ohraničení. Její nabídku si otevřeme kliknutím na černou šipku, která je u ikony.
Ohraničení textu ve Microsoft Word

Na příkladu si ukážeme, jak orámujeme jeden odstavec:

Ohraničení textu ve Microsoft Word

To byla ukázka orámování odstavce. Orámovat se dá i celá stránka. Okno Ohraničení a stínování obsahuje záložku Ohraničení stránky. Vytvoření ohrničení stránky je stejné jako u ohraničení odstavce v předchozí ukázce.

Ohraničený text můžeme oživit i stínováním. Stínování je změna barvy nebo i struktury podkladu pod písmeny. Slouží k tomu záložka Stínování v okně Ohraničení a stínování.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Poznámka pod čarou a vysvětlivka

Poznámka pod čarou a vysvětlivka se v dokumentu zobrazuje a také se v dokumentu vytiskne. Jsou to standartní nástroje dlouhých dokumentů, ve kterých se podává vysvětlení významu jednotlivých slov, myšlenek atd. v textu. Rozdíl mezi poznámkou pod čarou a vysvětlivkou je v zobrazení v dokumetnu. Poznámka pod čarou se zobrazí v levé spodní části stránky. Poznámka se zobrazuje až úplně na konci textu.

Poznámka pod čarou se přiřadí ke slovu za kterým máme textový kurzor. Poznámku pod čarou vytvoříme následujícím postupem:

 1. Klikneme na kartu Reference.
 2. Klikneme na ikonu Poznámka pod čarou.
Poznámka pod čarou a vysvětlivka ve Microsoft Word

Výchozí nastavení bohatě stačí pro psaní textu. Poznámka pod čarou zobrazená v textu vypadá:

Poznámka pod čarou a vysvětlivka ve Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Komentář v textu

Komentář v textu je něco jako poznámka, kterou si napíšeme na přilepovací papírek a přilepíme ho ke slovu v textu. Je to poznámka, která se s dokumentem nevytiskne, protože je určená jen autorům, kteří dokument vytvářejí. Komentář vytvoříme následujícím způsobem. Kurzor umístíme za slovo, ke kterému se bude komentář vztahovat:

 1. Klikneme na záložku Revize.
 2. Klikneme na ikonu Nový komentář.
Komentář v textu ve Microsoft Word

Vytvoření komentáře je jednoduché. Po zadání příkazu se vytvoří bublina, do které můžeme psát. Komentář je rozšířený způsob připomínky v zaměstnání. Hodně nadřízených vkládá komentáře do textů, které vytvořili zaměstnanci. V komentáři zaměstnancům sdělují, co kde mají změnit, upravit, dodělat atd. Ke stejnému slovu se může přidávat libovolný počet komentářů. Proto je možné ke komentáři nadřízeného připsat vlastní komentář, ve kterém nadřízenému sdělíme svůj návrh k požadované změně.

Komentář word 2010

Komentáře je možné zobrazit i bez bublin, nebo dokonce nahrát hlasový komentář.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Záhlaví a zápatí ve Wordu

Záhlaví a zápatí jsou informace o stránce. Liší se podle svého místění v textu. Záhlaví je umístěno nahoře stránky a zápatí je umístěno na konci stránky. Záhlaví a zápatí vytvoříme následujícím způsobem:

 1. Klikneme na záložku Vložení.
 2. V pásu karet vyhledáme oddíl Záhlaví a zápatí.
Záhlaví a zápatí ve Microsoft Word

Styl záhlaví a zápatí si můžeme vybrat tak, že klikneme i ikony Záhlaví nebo Zápatí na černou šipku.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky