Prohlédnutí dokumentu před tiskem

Před každým tiskem je vhodné prohlédnout podobu dokumentu - jak bude vypadat na papíru. K tomu slouží nástroj NÁHLED:

Prohlédnutí dokumentu před tiskem Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Příkaz Tisk

Tisknout ve Wordu můžeme dvěma způsoby:

Příkaz Tisk Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Rozsah tisknutých stránek

Někdy se stane, že nebudeme potřebovat vytisknout celý dokument. Vytištění jednotlivých stránek provedeme následovně:

Rozsah tisknutých stránek Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Tisk dodatečných informací

S dokumentem můžeme tisknout nebo netisknout i další informace. Jedná se o nakreslené objekty, skrytý text atd. To nastavíme tímto způsobem:

Tisk dodatečných informací Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky