Styl odstavce ve Wordu

V předchozích kapitolách jsme se naučili text upravovat. Odborně řečeno formátovat. Víme, jak upravovat typ písma, jeho řez, velikost, odsazení a zarovnání odstavce. Umíme už pokročilé formátování, jako vytváření ohraničení textu, záhlaví a zápatí. To všechno už známe a také už víme, kolik času trvá vytvořit formát textu. Styl je nástroj, který nám ušetří práci a čas při formátování textu. Styl je vlastně hotový formát, na který stačí kliknout, a odstavec se zformátuje podle formátu stylu. Word nabízí mnoho stylů. Najdeme je zde:

Styl odstace v Microsoft Word

Teď si připomenem, co je to odstavec. Odstavec je text ukončený klávesou ENTER. Odstavcem je tedy i nadpis. Teď si ukážeme, jak přiřadíme styl jednotlivému odstavci:

Styl odstace v Microsoft Word

Word umožňuje předpřipravené styly podle potřeby upravovat:

Styl odstace v Microsoft Word

Word nabízí mnoho druhů stylů, ale zároveň nám umožňuje vytvářet vlastní styly:

Styl odstace v Microsoft Word

Styl můžeme vytvořit ještě jedním způsobem. Nejdříve si zformátujeme odstavec. Zformátovanému odstavci pak přidělíme název stylu:

Styl odstace v Microsoft Word

Styly můžeme odstavcům přiřazovat pomocí pracovního okna STYLY A FORMÁTOVÁNÍ (viz. bod 4 předchozího příkladu). Druhým příkladem je stylu přiřadit klávesovou zkratku. Klávesové zkratky mají jednu obrovskou výhodu. Mačkáním klávesových zkratek můžeme velmi rychle určovat styly pro momentálně psaný text. Stylu Nadpis můj cvičně přiřadíme klávesovou zkratku. Klávesovou zkratku vytvoříme následujícím způsobem:

Styl odstace v Microsoft Word

Word umožňuje přiřadit styl prakticky jakémukoliv formátovacímu nástroji. O tom pojednává následující kapitola Další možnosti stylů.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Další možnosti stylů

Styl můžeme použít i u znaků, tabulek a seznamům. Druh formátu, kterému můžeme přiřadit styl, najdeme zde:

Další možnosti stylů v Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Osnova dokumentu ve Wordu

Osnova za prvé slouží ke snadnější orientaci v obsáhlém textu. Za druhé umožnuje snadnější editaci textu (upravování, přepracování textu). Osnova umožňuje dokument rozčlenit na části s různou úrovní vnoření. Jinými slovy - rozčlenění podle důležitosti části textů. Rozčleněné texty si můžeme snadno vyhledávat, prohlížet a třídit.

Při vytváření osnovy platí jedno základní pravidlo. Napsaný text v dokumentu má automaticky nastavenou nejnižší úroveň osnovy. Osnovu vytvoříme tím, že vybraným částem textu přiřazujeme číslo úrovně osnovy. Úrovní osnovy je devět. Priorita úrovně osnovy se snižuje s hodnotou čísla.To znamená, že se snižuje od 1 do 9. Základní napsaný text v dokumentu má úplně nejnižší nečíslovanou úroveň. Úroveň osnovy základnímu textu nastavíme následovně:

Osnova dokumentu v Microsoft Word

Druhé důležité pravidlo při vytváření osnovy se týká odstavců. Odstavec má u osnovy stejnou funkci jako u stylů. Podle výše uvedeného příkladu jsme přiřadili úroveň osnovy odstavci, ve kterém máme umístěný textový kurzor.

Osnovu si v textu zobrazíme následujícím způsobem:

Osnova dokumentu v Microsoft Word

Pro práci s osnovou slouží tato tlačítka:

Osnova dokumentu v Microsoft Word

Důvody pro využití osnovy:

1. Vyhledávání částí dokumentů. Díky možnosti si zobrazit jenom jeden druh úrovně je velmi snadné najít kapitolu i ve velkém dokumentu.
2. Kopírování části dokumentů. Díky osnově můžeme vytvářet kopie celých kapitol a vkládat je do jiných částí dokumentu.
3. Přesunování části dokumentů. Díky přesouvání můžeme upravit sled kapitol v dokumentu.
4. Vymazání částí dokumentů. Pomocí osnovy můžeme nejrychleji vymazat určitou kapitolu. Označíme název kapitoly jako blok. Klávesou DELETE provedeme vymazání.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Obsah

Každý dlouhý dokument by měl mít obsah. Obsah slouží k pohodlnější orientaci v dokumentu. Vytvoření obsahu je jednoduché:

Pro práci s osnovou slouží tato tlačítka:

Obsah dokumentu v Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky