Formátování písma ve Wordu

Formátování má na liště svoji vlastní nabídku. Nazývá se FORMÁTOVÁNÍ. Z nabídky FORMÁTOVÁNÍ zvolíme příkaz PÍSMO a zobrazí se příkazové okno:

Formátování písma Microsoft Word

Cestu k nabídkovému oknu PÍSMO známe. Teď si postupně ukažeme, co všechno nabídkové okno dokáže z obyčejných písmen vykouzlit. Jen pro připomenutí. Pokud budeme upravovat už napsaný text, tak ho vždy musíme označit, aby Word věděl, že ho chceme formátovat.

1. Druh písma:

Druh písma Microsoft Word

Word nabízí desítky druhů písma, ale doporučuji používat jako výchozí písmo právě Times New Roman. Times New Roman je odzkoušený a čitelný druh písma. Vzhled písma můžeme měnit i změnou jeho řezu.

2. Řez písma:

Řez písma Microsoft Word

Třeba nadpisy dobře zvýrazní nejen vhodně zvolený řez písma, ale také zvětšení písma.

3. Velikost písma

Velikost písma Microsoft Word

4. Barva písma a styl jeho podtržení:

Barva písma a styl jeho podtržení Microsoft Word

5. Styl písma:

Styl písma Microsoft Word

Ostatní styly písma nejsou tak obvyklé, ale je užitečné si je aspoň jednou zkusit. Jedině tak získáme představu, jak styl vypadá a k čemu je užitečný. Stejné doporučení patří pro záložky PROLOŽENÍ ZNAKŮ a TEXTOVÉ EFEKTY nabídkového okna PÍSMO.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Formátování odstavce ve Wordu

Jak už víme, odstavec je část textu ukončena klávesou ENTER. Word sám na konci řádku přemístí kurzor na začátek nového řádku. O ukončování řádku se starat nemusíme, ale o ukončování odstavce ano. Proto na odstavce při psaní textu nezapomínejme.

Jak je odstavec naforátovaný, poznáme jednoduše pomocí klávesové zkratky SHIFT + F1. Po stisknutí klávesové zkratky se v pravé části obrazovky zobrazí okno s nápovědou použitých formátů:

Formátování odstavce Microsoft Word

Příkazy k formátování odstavce najdeme ve stejné nabídce jako příkazy pro formátování textu:

Formátování odstavce Microsoft Word

Nejčastěji zarovnáváme odstavce. V následující ukázce jsou zobrazeny všechny čtyři druhy zarovnání.

1. Zarovnání odstavce:

Zarovnání odstavce Microsoft Word

2. Odsazení odstavce:

Odsazení odstavce Microsoft Word

Odsazení odstavce je jeho posouvání doprava nebo doleva. Odsazení doprava můžeme využít u odstavce s nízkou důležitostí.

3. Řádkování v odstavci:

Řádkování odstavce Microsoft Word

Řádkování je zvětšování nebo zmenšování mezery mezi řádky v odstavci.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Formátování stránky ve Wordu

Word obsahuje nastavení stránky ve formátu A4. Formát A4 je nejrozšířenější, a proto na celém světě je jeho používání bezproblémové. Na druhou stranu Word nám umožňuje formát stránky upravovat podle našich potřeb. Příkazy k formátování stránky najdeme pod nabídkou SOUBOR, ve které zvolíme příkaz VZHLED STRÁNKY:

Formátování stránky Microsoft Word

Formátování stránky lze doporučit zkušenějším uživatelům, nebo uživatelům, kteří zpracovávají ve Wordu dokument v nestandartní velikosti (leták, vizitka, formát A5 atd.). Běžnému uživateli stačí, že existuje možnost formátovat stránku.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky