Oprava nepovedeného příkazu ve Wordu

Ať uděláme ve Wordu cokoliv, vždycko to můžeme vzít zpět. Třeba smažeme omylem jiný řádek. Díky Wordu nemusíme smazaný řádek znovu napsat, ale vrátíme se jednoduše před chybný kror. V našem případu před smazání řádku:

Oprava nepovedeného příkazu ve Wordu

Word si pamatuje všechny kroky, které při práci na dokumentu uděláme. Proto se můžeme vracet zpět i o více než jeden krok.

Jako se můžeme posunout o krok vzad při své práci, tak se můžeme zase o tento krok posunout dopředu. Třeba chceme nakonec opravdu poslední větu v ukázce smazat. Díky Wordu se jednoduše vrátíme do druhého kroku předchozí ukázky:

Oprava nepovedeného příkazu ve Wordu

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Kontrola pravopisu ve Wordu

Word umí pravopis tak dobře, jak kvalitně se staráme o jeho databázi správných slov. Aby Word dobře kontroloval naše překlepy, museme se starat o rozšiřování slov, které ve své databázi nemá. Kontrolu pravopisu spustíme následujícím způsobem:

Kontrola pravopisu příkazu ve Wordu

Příkaz ZAMĚNIT zamění jenom jedno aktuální slovo v textu. Může se stát, že v delším textu máme stejnou chybu několikrát. Proto je vhodnější použít příkaz ZAMĚŇOVAT. Díky příkazu ZAMĚŇOVAT se stejné slovo opraví v celém napsaném textu, a tak nemusíme stejné slovo několikrát zbytečně opravovat.
Při psaní textu může nastat situace, kdy záměrně používáme nespisovná slova. Nespisovná slova se samozřejmě Word snaží opravit. Pokud kontrolujeme dlouhý text, může nastat situace, kdy budeme stejné slovo přeskakovat příkazem PŘESKOČIT několikrát. Této situaci jde předejít použitím příkazu PŘESKAKOVAT. Jakmile u nějakého podtrženého slova použijeme příkaz PŘESKAKOVAT, tak v následujícím textu už toto slovo Word nebude nabízet k opravě.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Automatická kontrola pravopisu

Pravopis můžeme kontrolovat už v průběhu psaní textu. Word zkontroluje každé slovo, které dopíšeme. Slovo, které nemá Word v databázi, poznáme podle toho, že ho červěně vlnkovitě podtrhne. Takto označené slovo můžeme podle potřeby zpracovat:

Automatická kontrola pravopisu ve Wordu

Automatická kontrola pravopisu musí být samozřejmě spuštěna, aby fungovala. Spuštění automatické kontroly provedeme následujícím způsobem:

Automatická kontrola pravopisu ve Wordu

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Změna slova v celém dokumentu

Může se stát, že v textu používáme jedno slovo hodně často. A toto časté slovo po napsání celého dokumentu chceme nahradit slovem jiným. Díky Wordu nemusíme pracně procházet celý dokument a slovo od slova přepisovat, ale slova můžeme jednoduše zaměňovat:

Změna slova ve Wordu

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Psaní neobvyklých znaků ve Wordu

Může se stát, že v textu používáme jedno slovo hodně často. A toto časté slovo po napsání celého dokumentu chceme nahradit slovem jiným. Díky Wordu nemusíme pracně procházet celý dokument a slovo od slova přepisovat, ale slova můžeme jednoduše zaměňovat:

Neobvyklé znaky ve Wordu

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky