Sledování změn v dokumentu Word

Nástroj sledování změn v dokumentu umožňuje najít v textu změnu, kterou do našeho textu vložil jiný uživatel. Často se to stává, když pošleme zákazníkovi návrh smlouvy. Zakazník ve smlouvě upraví text podle svých požadavků a na nás je, zda je přijmeme. Proto je důležité v textu změny najít.

Sledování změn spustíme následujícím způsobem:

Sledování změn v dokumentu Microsoft Word

Jakmile výše uvedeným způsobem aktivujeme sledování změn, bude od této chvíle každá úprava textu považováná za změnu. Změny v textu se zobrazí v následující podobě:

Sledování změn v dokumentu Microsoft Word

Informace o uživateli zobrazené v okně provedené změny můžeme nastavit zde:

Informace o uživateli Microsoft Word

Ve stejném okně MOŽNOSTI je možné upravit nastavení označování provedených změn. K úpravě je vhodné přistoupit ve chvíli, kdy s textem pracují více než dvě osoby. Každá osoba si nastaví svoji vlastní barvu, aby byla změna jednoduše rozlišitelná:

Revize Microsoft Word

Jakmile nám někdo v textu provede změny, tak máme právo je přijmout nebo odmítnout. Nejrozumější je schvalovat změny při čtení dokumentu postupně:

Revize Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Porovnání dokumentů ve Wordu

Porovnání dokumentů je druhým nástrojem pro sledování změn v textu jednotlivými uživateli. Porovnání dokumentů funguje jednoduše. Napíšeme text, který si uložíme. Kopie textu předáme dalším uživatelům, kteří si ho upraví podle svých potřeb, a takto upravený text nám vrátí.

Při porovnávání dokumentů si nejdříve otevřeme vlastní soubor a pak postupujeme podle následujícího příkladu:

Porovnání dokumentů Microsoft Word

Soubor se sloučí tak, že se v našem původním souboru zobrazí stejné označení změn jako u Sledování změn v dokumentu. Dále už pracujeme běžným způsobem. Prohlížíme revize, přímáme je nebo je odmítáme. Postup práce je úplně stejný jako při Sledování změn v dokumentu.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Ochrana dokumentu před změnami

Jenom samotné revize nás neochrání před neoprávněnými zásahy do textu. Cizí uživatel může revize snadno vypnout a my změny na první pohled nepoznáme. Spolehlivou ochranou je zamknutí dokumentu:

Uzamknout dokument Microsoft Word

Omezení úprav:

1. Sledované změny: cizí uživavatel může provádět změny, ale ty se zobrazí jenom jako revize, které pak schválíme nebo zamítneme.
2. Komentáře: cizí uživatel může do textu vložit jenom svůj komentář.
3. Vyplňovací formuláře: cizí uživatel může vyplnit pouze vložený komentář v dokumentu.
4. Žádné změny: cizí uživatel může dokument jenom číst.

Uzamčený dokument můžeme kdykoliv odemknout:

Odemknout dokument Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se WorduNastavení informací o dokumentu ve Wordu

Informace o souboru zjistitíme a upravíme zde:

Informace o dokumentu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Zobrazení formátovacích značek ve Wordu

Při úpravách textu jsou formátovací značky velmi užitečná věc. Říkají nám, kde začíná a končí formát. Formátovací značky už známe a teď si ukážeme, jak je v textu zobrazíme:

Zobrazení formátovacích značek Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Možnosti zobrazení dokumentu

Nabídka ZOBRAZIT nabízí mnoho možností zobrazení dokumentu. Některé druhy zobrazení jsme si už probrali, a proto si ukážeme jen některé možnosti zobrazení.

Rozvržení při tisku:

Rozvržení při tisku Microsoft Word

Normální zobrazení:

Normální zobrazení Microsoft Word

Rozvržení pro čtení:

Rozvržení pro čtení Microsoft Word

Nabídka ZOBRAZIT obsahuje více možností zobrazení. Doporučuji každému si je alespoň jednou vyzkoušet.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Vytvoření šablony

Šablona je předpřipravený dokument, do kterého stačí napsat jen několik aktuální údajů a je hotový. Šablona může být obchodní smlouva, pracovní smlouva nebo dopis s blahopřáním.

Šablonu vytvoříme tak, že si napíšeme dokument a dokument uložíme jako šablonu:

šablona Microsoft Word

Uloženou šablonu pro práci v budoucnu otevřeme následujícím způsobem:

šablona Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky