Obrázky ve Wordu

Obrázek vložíme do dokumentu dvojím způsobem:

1. Vložením ze souboru.
2. Vložením pomocí schránky.

Vložením ze souboru:

Vložením obrázku ze souboru Microsoft Word

Vložit obrázek ze souboru znamená, že nějaké obrazky musíme mít někde uložené. Když nemáme žádné hotové obrázky, tak si je musíme nejdřív nakreslit a nakreslené přenést do Wordu. Na to je vhodný druhý způsob vložení obrázků pomocí schránky. Vložení pomocí schránky má stejný postoup jako koprírování pomocí schránky.

Vložený obrázek do textu je skoro vždycky potřeba upravit. Upravit obrázek tak, aby se svojí velikostí, kontrastem, orámováním atd. hodil do psaného textu:

Změna velikosti obrázku:

Změna velikosti obrázku Microsoft Word

Velký obrázek můžeme celý zmenšit nebo zvětšit, jak je to výše popsáno na příkladu. To je jedna možnost. Druhá možnost je obrázek ořezat. Ořezat od obrázku části, které nepotřebujeme:

Ořezání obrázku:

Ořezání obrázku Microsoft Word

Jas, kontrast, barevnost, pootočení obrázku:

Jas, kontrast, barevnost, pootočení obrázku Microsoft Word

Nepotřebné obrázky mažeme v textu pomocí klávesy DELETE. Před mazáním je nutné obrázek označit jedním kliknutím myši.

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


Pozice obrázku v textu

Word nabízí sedm možných umístění obrázku v textu. Při umístění obrázku v textu stačí obrázek označit (jednou na obrázek kliknout) a pak kliknout na následující symbol v příkazovém okně:

Pozice obrázku v textu Microsoft Word

Umístnění v obdélníku těsně:

Pozice obrázku v textu Microsoft Word

Za textem a před textem:

Pozice obrázku v textu Microsoft Word

Nahoře a dole a uvnitř:

Pozice obrázku v textu Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu


WordArt

WordArt je ozdobný text. Ozdobný text se používá k oživení vzhledu dokumentu. WordArt najdeme následujícím způsobem:

Wordart Microsoft Word

Po vybrání WordArtu se v textu, kde je kurzor, zobrazí editační okno. V editačním okně WordArt vytváříme a také ho upravujeme:

Wordart Microsoft Word

Editace WordArtu je podobná editaci obrázku. Také se jednou na WordArt klikne myší. Tím se označí a zobrazí se příkazové okno:

Wordart Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se WorduDiagramy

Diagramy jsou užitečný grafický nástroj. Pomocí diagramů můžeme graficky znázornit organizační strukturu, postupy řešení atd. Tedy všechno, co můžeme graficky zobrazit jednodušeji než napsat v textu. Diagramy se vytvářejí následujícím způsobem:

Diagramy Microsoft Word

Diagram se upravuje stejně jako obrázek nebo WordArt. Jedním kliknutím se diagram označí a zároveň se zobrazí příkazové okno:

Diagramy Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se WorduKreslení ve Wordu

Stane se, že musíme do textu nakreslit obrazce, které Word ve své nabídce nenabízí. Proto ve Wordu existuje nabídka kreslení. Díky nabídce kreslení si můžeme v textu nakreslit prakticky cokoliv.

Ukážeme si, jak se zapíná příkazové okno kreslení:

Kreslení Microsoft Word

Kreslení je jednoduché. Stačí si vyzkoušet jednotlivé ikonky a příkazy. Word při kreslení nabízí kreslicí plátno. Kreslicí plátno vypadá následovně:

Kreslení Microsoft Word

Ovládací ikony pro kreslení jsou jasné a pro jejich ovládnutí je stačí jenom vyzkoušet. Proto si jenom ukážeme, co všechno se skrývá pod nabídkou AUTOMATICKÉ TVARY:

Kreslení Microsoft Word

Nabídka odkazů věnujících se Wordu

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky